top of page

Risk Intelligence Management

 

Corporate Cortex

 

Att föra samman extern och intern data för att mäta, modellera och förstå hur din organisation och affärsmål påverkas av osäkerhet.

 

Baslagret

 

Vi tror att baslagret är det mest flexibla och intuitiva riskhanteringssystemet på planeten. Den skildrar din företagsorganisation, funktioner, regioner och andra strukturer du kan välja fritt, till exempel produktlinjer, vitala processer, företagsmål etc. Möjliga effekter på ditt företag och deras ömsesidiga beroende kan modelleras på ett enkelt, intuitivt men matematiskt korrekt sätt, både kvalitativt eller kvantitativt. Utöver den konventionella riskhanteringsmetoden mäter baslagret inte bara inverkan på risker och möjligheter på ”bottom-line”, utan möjliggör en djupare analys av vilka delar av verksamheten, marknadssidan, inköpssidan, verksamheten är påverkas av en och samma händelse eller volatilitet.
 

Corporate Cortex

I ett andra steg är systemet anslutet till interna och externa datakällor (till exempel leverantörsdata från SRM, kunddata från CRM, tredjeparts kreditinformation, marknadspriser och index, landinformation, nyheter etc.). Systemet blir en flerskikts-mångdimensionell webb som representerar din organisations interaktion genom dess funktioner med omvärlden.
 

about-img.png
bottom of page